Søg efter


Stående udvalg

 

 Embedsperiode 2015-2017

 Sygeudvalg

Formand.: Broder overmester Finn Thomsen Støtt
Broder eksstorrepræsentant Jørgen V. Petersen
 Broder Ole Fritz Pedersen
Broder Heine Frølund 
Broder Preben Lund
Broder Preben Gajhede 
 Broder Jesper Juul Olsen

 Anskaffelsesudvalg

Formand.: Broder Karl Johan Damgaard
Broder undermester Søren Hedeman
Broder skatmesterArne Quist

 Instruktionsudvalg

 Formand.: Broder undermester Søren Hedemann
Broder 1. storrepræsentant Kurt Larsen
Broder Thomas Nygaard Andersen 
Broder skatmester Arne Quist
Broder Ole Fritz Pedersen 

 Finansudvalg

Formand.: Broder fung. eksmester Axel S. Pallesen

Broder1. storrepræsentant Kurt Larsen

Broder Karl Johan Damgaard

Revisionsudvalg

Formand:. Broder undermester Søren hedeman

Broder Jesper Juul Olsen

Broder Søren Bang Andersen

Understøttelsesudvalg

Formand.: Broder Heine Frølund

Broder Søren Bang Andersen

Broderkappelan  Geert Christensen

Enkeudvalg

Formand.:  Broder Karl Johan Damgaard

Broder fung. eksmester Aksel S. Pallesen

 Broder Ole Mose Christiansen

Broder Thomas Nygaard Andersen