Søg efter


Information om broderloge nr. 81 "Lars Kruse"

Information om broderloge nr. 81 "Lars Kruse"

logebygning m

Medlemmerne i broderloge nr. 81 Lars Kruse benævnes i daglig tale som brødre. Vi er fordelt over et bredt spektrum af både erhverv og alder, og vi forsøger at være et billede af det samfund, som vi lever i.

Logen har sit virke i Skagen (du kan se et billede af logebygningen ovenfor), men vi har også brødre, der bor udenfor Skagen.

Broderloge nr. 81 Lars Kruse har en Humanitær Fond, som yder hjælp i lokalsamfundet. Midlerne til disse er pengegaver fra brødrene.

Nogle gange inviteres vore ledsager med til forskellige arrangementer i logen, f. eks julestemning og fastelavnsfest. Dette betragter vi som en meget vigtig del af logelivet, da et succesfyldt logeliv kræver, at ens partner er positiv overfor logen og dens arbejde.

For den interesserede broder er der rig lejlighed til at engagere sig aktivt i logens arbejde, frem for blot at være deltager i logens ordinære møder.

Medlemskontingentet i broderloge 81 Lars Kruse er for tiden kr. 725,00 pr. kvartal.

Odd Fellow Ordenen bibringer sine medlemmer nogle eviggyldige leveregler - blandt andet gennem de forskellige grader. Disse tildeles normalt i løbet af medlemskabets første 2 år. Der beregnes et beskedent gebyr for hver grad.

Derudover skal der påregnes udgifter til fortæring under det selskabelige samvær efter logens møder. Det er selvfølgeligt frivilligt, om man vil deltage i spisningen efter mødet.

Påklædning til logens almindelige møder er mørkt tøj med hvid skjorte og diskret slips, samt kjole og hvidt til festaftener, som bl.a. kan omfatte tildeling af grader.

Broderloge nr. 81 Lars Kruse holder møde hver mandag kl. 19:30 i perioden januar til maj (forårsterminen), samt i efterårsterminen, der går fra september til midt i december.

Logemøderne afvikles med den ro og værdighed, der er en af forudsætningerne for, at et af Odd Fellow Ordenes formål, at støtte brødrene i deres etiske og moralske udvikling, kan opfyldes.

Alle logemøder omfatter den højtidelige del inde i logesalen, efterfulgt af det mere frie samvær i selskabslokalerne. Her serveres et let traktement, og der er ved bordene rig lejlighed til at få diskuteret de begivenheder, som har fundet sted i ugens løb. Det tjener, det for logen vigtige formål, at brødrene får mulighed for at lære hinanden at kende. Tit opstår der livslange venskaber mellem brødre og deres familier.

Skulle du, når du har læst ovenstående, have interesse for logens virke, kan du ved at klikke på nedenstående knap sende en mail til vores overmester, for at få yderlige oplysninger.

 

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.